ساخت ترولی کابل ریل های آلومینیومی

در ادامه ساخت ریل های آلومینیومی متقاطع، این شرکت اقدام به ساخت متعلقات ریل  نموده است.

این نوع ترولی هنگامی استفاده می شود که تجهیزی برقی برروی ریل های آلومینیومی نصب شده باشد. امکان نصب انواع کابل های تخت و با مقطع گرد برروی این نوع ترولی می باشد.

برای کسب اصلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

www.kavansanat.com